Straż Miejska w Pabianicach została powołana w dniu 1 lipca 1991r. w celu ochrony porządku publicznego na terenie miasta Pabianice. Od tego czasu pełnimy służebną rolę wobec lokalnej społeczności. Nadzór nad funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Pabianicach sprawuje Prezydent Miasta Pabianic. Przez 22 lata naszej działalności podjęliśmy ponad ćwierć miliona interwencji - nie wliczając w to ustnego zwracania uwagi czy symbolicznego "pogrożenia palcem" przez funkcjonariusza w przypadku błahych przewinień. Nie brakowało również mandatów karnych oraz wniosków o ukaranie do Sądu. Nakładając grzywnę mamy na uwadze wagę przewinienia, ale również niełatwą sytuację materialną większości mieszkańców naszego miasta. Swymi działaniami wspieramy organizatorów imprez na terenie naszego miasta przy np. zabezpieczaniu "Dni Pabianic", "Dni Powiatu Pabianickiego", maratonów, przemarszów, rajdów, wyścigów, pikników rodzinnych, zlotów, uroczystych obchodów rocznic, a także udzielamy asyst przy czynnościach pracowników MCPS, ROM, Sanepidu i.t.p. instytucji. Oddziałujemy na kierowców przez rejestrowanie przekroczeń prędkości, zakładanie na koła pojazdów urządzeń blokujących je, patrolowanie oraz monitorowanie za pomocą kamer centrum naszego miasta. Nasz "EKO-patrol" dozoruje obrzeża miasta pod kątem niezgodnego z przepisami pozbywania się odpadów stałych oraz płynnych. Strażnicy z patrolu zajmującego się profilaktyką szkolną, przez działania polegające m.i.n. na organizowaniu spotkań, pogadanek oraz konkursów z dziećmi i młodzieżą szkolną  propagują wśród uczniów zasady prawidłowego zachowania się w sytuacjach zagrożenia. Chodź nie jest łatwo usatysfakcjonować wszystkich mieszkańców, staramy się w miarę naszych możliwości i obowiązujących nas przepisów prawa podejmować Państwa zgłoszenia, rozpatrywać sugestie i spełniać prośby o interwencje. Podejmując się realizacji Waszych zgłoszeń musimy rozważyć wszelkie okoliczności przed podjęciem decyzji o ewentualnym ukaraniu. Wielu zgłaszających usiłuje narzucić nam sposób ukarania sprawcy wykroczenia, nie biorąc pod uwagę okoliczności łagodzących, których funkcjonariusz podejmujący decyzję nie powinien bagatelizować. Niestety, dziala to rownież w drugą stronę, gdyż rzadko kiedy sprawca wykroczenia z pokorą przyjmuje nałożoną grzywnę w drodze mandatu karnego usiłując odesłać nas do legendarnej już "babci z pietruszka", która jest jedynie ludzkim wymysłem nie mającym potwierdzenia w naszych interwencjach. Jesteśmy dla Was Drodzy Pabianiczanie, a nie przeciw Wam! Ta strona powstała m.i.n. po to, byście mogli za pomocą formularza zgłoszeniowego przesłać nam swoje sugestie co do naszej pracy. Będziemy rozważać jedynie poważne i merytoryczne informacje od Państwa. Po przeanalizowaniu będą one wzięte pod uwagę przy przemianach jakie dokonują się obecnie w naszej Straży Miejskiej mających na celu spełnienie właśnie Waszych oczekiwań.

 

Do czego mamy prawo wykonując czynności służbowe?

1. udzielania pouczeń;

2. legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości;

3. ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia, a także dla mienia,

4. nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym w sprawach o wykroczenia;

5. dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych;

6. usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie   określonym w przepisach o ruchu drogowym;

7. wydawania polecen;

8. żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych;

9. zwracania się w nagłych przypadkach o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o policji;

10. obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych.

Strażnik może stosować środki przymusu bezpośredniego wobec osób uniemożliwiających wykonywanie przez niego zadań określonych w ustawie.TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. 

Dowiedz się więcej o konfiguracji COOKIES.

Rozumiem i zgadzam się na Politykę Coockies